Urząd dzwonił choć nie znał numeru

Lektura uzasadnień wyroków sądownictwa administracyjnego niejednokrotnie pokazuje aspekty działania administracji skarbowej tak absurdalne, że aż śmieszne. Tak jest i w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2018 r. (III SA/Wa...