W moim najnowszym artykule poruszam problemy intertemporalne związane ze stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). W tekście podejmuję próbę rozstrzygnięcia wybranych, praktycznych problemów, z którymi na co dzień w tym zakresie muszą mierzyć się podatnicy i ich doradcy. Zastanawiam się w szczególności jaka relacja zachodzi pomiędzy obowiązkiem wstecznego raportowania schematów oraz obowiązkiem raportowania czynności realizowanych po 1 stycznia 2019 r. Wskazuję również w jakich sytuacjach realizacja po tej dacie czynności, stanowiących element schematów, których wdrażanie rozpoczęto przed datami granicznymi nie podlega raportowaniu, a w jakich taki obowiązek wystąpi. Stawiam również tezę, iż obowiązek raportowania przez wspomagającego nie wystąpi, jeżeli nie obejmuje on promotora i korzystającego, a także gdy wobec tych podmiotów pozostaje on odroczony.