W numerze 1/2019 Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia ukazał się mój kolejny artykuł poświęcony tematyce Klauzuli Ogólnej Przeciwko Unikaniu Opodatkowania (GAAR). Tym razem dowodzę, iż wbrew uzasadnieniu ostatniej ustawy zmieniającej przepisy ordynacji podatkowej w zakresie GAAR, do 31 grudnia 2018 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdowała zastosowanie ex lege. Do uwzględnienia skutków z niej wynikających był więc zobowiązany sam podatnik w toku ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.