W najnowszym artykule, który ukazał się w Praktyce Podatkowej omawiam skutki, na gruncie podatku od towarów i usług, rozliczeń związanych ze stwierdzeniem względnej bezskuteczności czynności cywilnoprawnej przenoszącej własność. Poruszam w nim zarówno tematykę względnej bezskuteczności orzeczonej wobec wierzyciela na podstawie przepisów kodeksu cywilnego jak i przypadek gdy bezskuteczność jest stwierdzana na gruncie przepisów prawa upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.