Lektura uzasadnień wyroków sądownictwa administracyjnego niejednokrotnie pokazuje aspekty działania administracji skarbowej tak absurdalne, że aż śmieszne. Tak jest i w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2018 r. (III SA/Wa 3481/17). Zapadł on na kanwie sprawy dotyczącej skargi na czynność materialno-techniczną w postaci wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

W uzasadnieniu orzeczenia możemy przeczytać, iż:

Sąd zauważa, że w niniejszej sprawie organ nie podjął skutecznych działań zmierzających do ustalenia, czy Skarżąca rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą jako podatnik VAT. W odpowiedzi na skargę organ stwierdził, że podjął próby (w dniach 20 i 21 czerwca 2017 r.) telefonicznego skontaktowania się ze Skarżącą jednocześnie stwierdzając, że „(…) próby te zakończyły się niepowodzeniem z uwagi na fakt, iż Skarżąca nie podała tut. Organowi żadnego kontaktowego numeru telefonu (…)”.