W odpowiedzi na interpelację poselską nr 23119 w sprawie efektywności kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych w latach 2013-2017 prowadzonych w urzędach kontroli skarbowej i urzędach celno-skarbowych Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje o efektywności kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych.

Mimo spadającej liczby kontroli w ostatnich latach można było zaobserwować generalnie rosnący trend w liczbie identyfikowanych uszczupleń wynikających z decyzji ostatecznych. Dostrzegalny na poniższym wykresie spadek liczby zidentyfikowanych uszczupleń po kontrolach w 2017 wynika zapewne z faktu, iż postępowania za ten okres jeszcze się ostatecznie nie zakończyły.

Martwić może to, iż chociaż fiskus w wydawanych w latach 2013-2017 decyzjach zidentyfikował uszczuplenia na łączną kwotę 78 193 980 000 zł to do budżetu Państwa wpłynęło jedynie 4 398 532 000 zł (5,63% zidentyfikowanych uszczupleń). Pewnym pocieszeniem może być w tej sytuacji fakt, iż wpłaty dokonane na skutek samodzielnych korekt podatników wyniosły dodatkowo 2 585 238 000 zł. Efektywność ściągania środków wynikających ze zidentyfikowanych uszczupleń pozostaje jednak bardzo niska.