Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w piśmie skierowanym do Izb Administracji Skarbowej oraz Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych przypomniał, iż jednym z głównych priorytetów działania tych jednostek w 2018 r. powinno być zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej (unikania opodatkowania).

 

W najbliższym czasie spodziewać możemy się szerszego korzystania przez Ministra Finansów z klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.