Szef Krajowej Administracji Skarbowej po raz pierwszy w historii wydał opinię zabezpieczającą (w odniesieniu do poprzednich wniosków stwierdzano, iż realizowane czynności stanowiły unikanie opodatkowania i wydawano odmowy wydania opinii zabezpieczających).

Wydana opinia potwierdza, iż wieloletni program motywacyjny, w którym pracownik w zamian za opłatę pieniężną, uzyskał możliwość partycypacji w zyskach z prowadzonej przez siebie placówki, chociaż może prowadzić do osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie koniecznie musi być kwalifikowany jako niedozwolone unikanie opodatkowania.